Privacy statement

ALTEC industrial identification B.V. (hierna: ALTEC) hecht veel waarde aan het beschermen van jouw privacy en (persoons)gegevens en worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Verwerken van persoonsgegevens

ALTEC kan jouw persoonsgegevens verwerken omdat je gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kun je ons jouw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken wanneer je:

 

  • met ons wil communiceren
  • nadere informatie over onze dienstverlening wil krijgen
  • solliciteert naar een functie binnen onze organisatie
  • je inschrijft voor onze nieuwsbrief
  • zaken met ons wil doen

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of jou te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is dit niet mogelijk. Je persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van jouw verzoek.

 

Eventueel zouden wij ook via een derde informatie kunnen verwerven die indirect betrekking op je heeft. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

 

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website. Dit kan gaan om het aantal bezoekers in een bepaalde periode of welke pagina’s het meest worden bekeken. Hierbij verzamelen wij niet jouw IP-adres en ALTEC maakt op haar website alleen gebruik van cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Het gaat in dit geval bijvoorbeeld om analytische cookies (cookies die bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bijhouden) en functionele cookies (cookies die bijvoorbeeld bijhouden wat er in een winkelwagentje zit).

 

Gebruik van persoonsgegevens

ALTEC verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens om de door jou gevraagde informatie, services en diensten te leveren en de website te beheren. ALTEC kan jouw persoonsgegevens ook gebruiken om je op de hoogte te houden van de diensten van ALTEC. Jouw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

 

ALTEC heeft een wettelijke grondslag nodig om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken. ALTEC zal jouw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van een wettelijke plicht of middels jouw toestemming. In het geval van toestemming heb je altijd het recht deze weer in te trekken. Je kunt je dan ook altijd weer uitschrijven voor onze nieuwsbrief.

 

Jouw privacy wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van jouw gegevensopslag en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

 

Doorgifte aan derden

ALTEC verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. ALTEC zal jouw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

  • te voldoen aan een juridisch verzoek; of
  • om de rechten of eigendom van ALTEC te beschermen en verdedigen; of
  • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van ALTEC of het publiek te beschermen.

 

Wel kunnen de door jou verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen verwerkt worden door derden. ALTEC kan bijvoorbeeld een leverancier inhuren om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van de relatie met jou als klant. Deze leveranciers zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan en jouw privacy te respecteren. Zij hebben dan ook alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Indien verplicht zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst aangaan.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Wij zullen persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Veiligheid van persoonsgegevens

ALTEC zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van jouw persoonsgegevens. ALTEC bewaart de persoonsgegevens die je aanlevert in computerservers, veilig in een gecontroleerde en zekere omgeving. Deze omgeving is beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

ALTEC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Jouw rechten

Je hebt onder andere het recht op informatie, inzage of rectificatie, verwijdering, de verwerking te beperken of het recht op dataportabiliteit (overdragen van persoonsgegevens).

Als je gebruik wil maken van jouw rechten, kun je een gespecificeerd verzoek naar arie@altec.nl sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. ALTEC zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Wijzigen van de privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. ALTEC zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. ALTEC raad je aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe ALTEC jouw informatie beschermt.

 

Contact opnemen?

ALTEC ontvangt graag feedback over deze privacyverklaring. Als je van mening bent dat ALTEC niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kun je contact opnemen met Arie Versluis via arie@altec.nl of telefonisch via 078-6152033. Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

ALTEC industrial identification B.V.

Tel: +31 (0)78 - 615 20 33

info@altec.nl

 

Adresgegevens:

Nieuwland Parc 159

3351 LJ Papendrecht

 

Postadres:

Postbus 3

3350 AA Papendrecht

 

BTW: NL002552413B01

KVK: 23031218

Huidige versie: 2.0 | Laatst bijgewerkt: 25-05-2018